Prijzenpot

Er is een totale prijzenpot van € 20.000 voorzien. Er is prijzengeld voorzien voor het algemeen klassement (overall) van € 13.920 en voor het klassement van de diverse leeftijdscategorieën (€ 6.080) zoals hieronder bepaald. Prijzen zijn niet cumuleerbaar. Indien men in aanmerking komt voor meerdere prijzen, wordt alleen de hoogste prijs uitbetaald en vervalt de andere prijs.

Een Belgisch belastingplichtige betaalt belastingen via zijn belastingsaangifte op eventuele inkomsten uit de sport. Als gevolg van de Belgische wetgeving zijn we verplicht het prijzengeld uitbetaald aan deelnemers die niet in België wonen te verminderen met 18%. Als organisator hebben wij de verplichting deze deelnemers een individuele fiche toe te sturen die men bij de belastingsaangifte dient te voegen.


HOA DOATOTAAL € 6.960 € 6.9601 € 2.500 € 2.500
2 € 1.250 € 1.250
3 € 750 € 750
4 € 500 € 500
5 € 450 € 450
6 € 400 € 400
7 € 350 € 350
8 € 300 € 300
9 € 250 € 250
10 € 210 € 210

Overzicht prijzengeld leeftijdscategorieën

H 65+ H 60-64 H 55-59 H 50-54 H 45-49 H 40-44 H 35-39 H 30-34 H 25-29 H 18-24
1 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150
2 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100
3 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70
D 60+ D 55-59 D 50-54 D 45-49 D 40-44 D 35-39 D 30-34 D 25-29 D 18-24
1 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150
2 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100
3 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70