Help, ik moet mijn deelname annuleren ...

We hopen dat alle ingeschreven triatleten effectief aan de start zullen staan, maar indien je jouw deelname zou moeten annuleren, gelieve dan rekening te houden met onderstaande voorwaarden.

  • Een deelnemer die zijn deelname annuleert voor het einde van de inschrijvingsperiode die loopt tot en met 30 juni, zal een administratieve kost aangerekend worden van € 12,5.
  • Een deelnemer die zijn deelname annuleert tussen 1 juli en voor 15 augustus ontvangt 25 % van het betaalde inschrijvingsgeld terug indien men voor 15 augustus een doktersbriefje of overlijdensbericht bezorgt aan de organisatie.
  • Een deelnemer die zijn deelname schriftelijk annuleert na 15 augustus tot op de wedstrijddag ontvangt niets terug van het betaalde inschrijvingsgeld. Deze personen behouden het recht om zich in te schrijven voor de volgende editie indien uiterlijk op de wedstrijddag een doktersbriefje of overlijdensbericht aan de organisatie wordt bezorgd. Het inschrijvingsgeld wordt niet overgedragen naar de volgende editie.
  • Wie op de wedstrijddag zonder schriftelijke verwittiging niet komt opdagen, zal het recht ontzegd worden om deel te nemen aan de volgende editie.

Om je deelname te annuleren, stuur je een mail naar halvetriatlon@knokke-heist.be

Een ingeschreven deelnemer die zich op de wedstrijddag aanmeldt in het wedstrijdsecretariaat, doch zijn materiaal vervolgens doorgeeft aan een ander persoon, zal samen met deze andere persoon definitief het recht tot deelname aan de Halve Triatlon Knokke-Heist ontzegd worden, ongeacht het tijdstip waarop deze fraude door de organisatoren wordt vastgesteld.