FAQ Zwintriathlon

Zoals u weet, is de interesse voor onze wedstrijd vrij groot. De vraag tot deelname was de afgelopen jaren steeds groter dan het aanbod. Ook reeds enkele jaren gaan wij de strijd aan met personen die zich inschrijven, doch iemand anders laten deelnemen. Gezien wij dit niet correct vinden tav andere potentiële deelnemers, willen wij dergelijke praktijken koste wat kost vermijden. Indien dergelijke praktijken aan het licht komen, worden de 2 betrokken personen, ongeacht het tijdstip waarop deze fraude aan het licht komt, op een zwarte lijst geplaatst en zullen zij nooit meer kunnen deelnemen. Vandaar dus dat elke triatleet zich persoonlijk, met de identiteitskaart moet aanmelden. In deze optiek worden personen die op de dag van de Zwintriathlon niet komen opdagen zonder voorafgaand schriftelijk te verwittigen het recht ontzegd om aan de volgende editie deel te nemen.
Een doel op zich is dit niet echt. Maar we hebben altijd al de ambitie gehad een vrouwvriendelijke organisatie te zijn. Getuige hiervan het feit dat de winnares hetzelfde bedrag ontvangt als de winnaar. In 1999 kreeg elke dame die deelnam aan het banket een roos, in 2000 ontving elke dame aan de meet een fles champagne … Op verzoek van de dames, en de internationale trend volgend, pakken we sinds de editie 2001 uit met een afzonderlijke start voor dames en heren.
De Zwintriathlon wil niet alleen toptriatleten aan de start brengen, doch ook een promotie zijn naar recreanten toe om deze boeiende sport te leren kennen. Vandaar dat we de drempel in de discipline die de meeste mensen weerhoudt om te starten in een wedstrijd, nl. het zwemmen bewust laag willen houden. 1.000 m. zwemmen dus ipv de olympische 1.500 m.
Wij zijn ervan overtuigd dat triatlon met en zonder stayeren 2 andere sporten zijn. Voor ons blijft triatlon op de eerste plaats een individuele sport waarin dus geen plaats is voor stayeren. Wie deelneemt, verbindt er zich toe niet te zullen stayeren.
Tijdens het fietsen maak je kennis met zowel de fantastische polders van Sluis als de rust van de Damse Vaart en de prachtige aanpalende verzichten. De overgang tussen beide verloopt op grondgebied Knokke-Heist o.a. via de brede Sluisstraat. Tijdens de wedstrijd kan men gebruik maken van een beveiligde overgang van de Sluisstraat naar de Balkonrotonde. Hiervoor wordt door de politie een afrit van de N49 afgesloten. Het spreekt voor zich dat een dergelijk traject volgen tijdens een parcoursverkenning niet strookt met de verkeerswetgeving. Tijdens een eventuele parcoursverkenning moet je de N49 dwarsen richting Westkapelle dorp om aan de overzijde van de N49 naar de Balkonrotonde te rijden. Hou het veilig!