Prijzenpot

Er is prijzengeld voorzien voor het algemeen klassement (overall) en voor het klassement van de diverse leeftijdscategorieën zoals hieronder bepaald. Er is een totale prijzenpot van € 15.000 voorzien. Prijzen zijn niet cumuleerbaar. Indien men in aanmerking komt voor meerdere prijzen, wordt alleen de hoogste prijs uitbetaald en vervalt de andere prijs.

De triatleet die als eerste over de meet komt, wint een extra premie van € 1.000. Om deze 'Battle of the sexes' te stimuleren, zullen de top-dames 14 minuten vroeger starten dan de top van de heren.

Een Belgisch belastingplichtige betaalt belastingen via zijn belastingsaangifte op eventuele inkomsten uit de sport. Als gevolg van de Belgische wetgeving zijn we verplicht het prijzengeld uitbetaald aan deelnemers die niet in België wonen te verminderen met 18%. Als organisator hebben wij de verplichting deze deelnemers een individuele fiche toe te sturen die men bij de belastingsaangifte dient te voegen.


HEREN OVERALL DAMES OVERALL
TOTAAL € 6.510 € 3.930
1 € 2.500 € 2.500
2 € 500 € 500
3 € 450 € 450
4 € 400 € 125
5 € 350 € 100
6 € 300 € 75
7 € 250 € 55
8 € 200 € 50
9 € 190 € 40
10 € 180 € 35
11 € 170
12 € 160
13 € 150
14 € 140
15 € 130
16 € 120
17 € 110
18 € 90
19 € 70
20 € 50


Overzicht prijzengeld leeftijdscategorieën

H 65+ H 60-64 H 55-59 H 50-54 H 45-49 H 40-44 H 35-39 H 30-34 H 25-29 H 18-24
1 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120
2 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70
3 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50
D 60+ D 55-59 D 50-54 D 45-49 D 40-44 D 35-39 D 30-34 D 25-29 D 18-24
1 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120 € 120
2 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70 € 70
3 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50