Help, ik moet mijn deelname annuleren ...

We hopen dat alle ingeschreven triatleten effectief aan de start zullen staan, maar indien u uw deelname zou moeten annuleren, dan kunt u dit doen door hier te klikken.

Bij een annulering van een deelname zijn onderstaande principes van toepassing:

  • Een annulering moet steeds gebeuren via www.zwintriathlon.be .
    Annuleren kan vanaf 27 april. U logt in met uw gebruikersnaam en paswoord en gaat naar de pagina inschrijvingsformulier. Daar kan u aanduiden dat u niet meer wenst deel te nemen aan de Generali Zwintriathlon.
  • Een deelnemer die zijn deelname annuleert voor eind juni zal 75% van het betaalde inschrijvingsgeld terug ontvangen.
  • Een deelnemer die zijn deelname annuleert voor 15 augustus ontvangt 25% van het betaalde inschrijvingsgeld terug indien men voor 15 augustus een doktersbriefje of overlijdensbericht bezorgt aan de organisatie.
  • Een deelnemer die zijn deelname schriftelijk annuleert na 15 augustus tot op de wedstrijddag ontvangt niets terug van het betaalde inschrijvingsgeld. Deze personen behouden het recht om zich in te schrijven voor de volgende editie indien uiterlijk op de wedstrijddag een doktersbriefje of overlijdensbericht aan de organisatie wordt bezorgd. Het inschrijvingsgeld wordt niet overgedragen naar de volgende editie.
  • Wie op de wedstrijddag zonder schriftelijke verwittiging niet komt opdagen, zal het recht ontzegd worden om deel te nemen aan de volgende editie.

Een ingeschreven deelnemer die zich op de wedstrijddag aanmeldt in het wedstrijdsecretariaat, doch zijn materiaal vervolgens doorgeeft aan een ander persoon, zal samen met deze andere persoon definitief het recht tot deelname aan de Zwintriathlon ontzegd worden, ongeacht het tijdstip waarop deze fraude door de organisatoren wordt vastgesteld.